Country
Tournament
Season
Kazakhstan / Premier Liga / 2019 / Schedule
1 round
09/03/2019 08:00 Zhetysu Taldykorgan 5 - 1 FK Okzhetpes
09/03/2019 10:00 Tobyl Kostanay 3 - 0 Irtysh Pavlodar
10/03/2019 08:00 FK Kairat 2 - 0 FK Taraz
10/03/2019 09:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Atyrau
31 round
10/03/2019 09:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Atyrau
1 round
10/03/2019 12:00 FK Astana 4 - 1 FK Aktobe
31 round
10/03/2019 12:00 FK Astana 4 - 1 FK Aktobe
2 round
15/03/2019 10:00 Tobyl Kostanay 4 - 1 FK Taraz
15/03/2019 11:45 FK Kairat 2 - 1 Shakter Karaganda
15/03/2019 12:30 FK Astana 2 - 1 FK Okzhetpes
3 round
30/03/2019 08:00 Irtysh Pavlodar 0 - 1 Kaysar Kyzylorda
30 round
30/03/2019 08:00 Irtysh Pavlodar 0 - 1 Kaysar Kyzylorda
3 round
31/03/2019 08:00 FK Aktobe 1 - 3 FK Kairat
18 round
03/04/2019 13:00 FK Astana 3 - 1 FK Atyrau
4 round
06/04/2019 09:00 Tobyl Kostanay 2 - 1 FK Aktobe
33 round
06/04/2019 09:00 Tobyl Kostanay 2 - 1 FK Aktobe
4 round
06/04/2019 10:00 FK Ordabasy 1 - 0 Zhetysu Taldykorgan
07/04/2019 11:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 0 FK Astana
07/04/2019 12:00 FK Atyrau 0 - 0 Shakter Karaganda
5 round
14/04/2019 09:00 FK Okzhetpes 1 - 2 Tobyl Kostanay
14/04/2019 09:00 Shakter Karaganda 4 - 0 Irtysh Pavlodar
14/04/2019 10:00 FK Taraz 1 - 2 Kaysar Kyzylorda
14/04/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 3 - 0 FK Kairat
32 round
14/04/2019 10:00 FK Taraz 1 - 2 Kaysar Kyzylorda
5 round
14/04/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 FK Ordabasy
6 round
20/04/2019 11:00 Irtysh Pavlodar 0 - 1 FK Aktobe
20/04/2019 11:00 FK Kairat 0 - 1 FK Astana
20/04/2019 11:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 0 FK Ordabasy
20/04/2019 11:00 FK Taraz 1 - 2 Shakter Karaganda
30 round
20/04/2019 11:00 FK Taraz 1 - 2 Shakter Karaganda
20 round
24/04/2019 13:00 FK Kairat 2 - 0 FK Atyrau
33 round
24/04/2019 13:00 FK Kairat 2 - 0 FK Atyrau
7 round
27/04/2019 11:00 FK Ordabasy 0 - 0 FK Kairat
27/04/2019 11:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 0 FK Atyrau
27/04/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 Tobyl Kostanay
8 round
01/05/2019 09:00 Shakter Karaganda 3 - 0 FK Aktobe
01/05/2019 11:00 FK Taraz 2 - 6 FK Okzhetpes
01/05/2019 11:00 Tobyl Kostanay 1 - 1 FK Ordabasy
30 round
01/05/2019 11:00 Tobyl Kostanay 1 - 1 FK Ordabasy
8 round
01/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 3 Zhetysu Taldykorgan
9 round
05/05/2019 09:00 FK Okzhetpes 2 - 2 Shakter Karaganda
05/05/2019 11:00 FK Ordabasy 1 - 1 FK Atyrau
05/05/2019 11:00 Zhetysu Taldykorgan 1 - 0 FK Taraz
31 round
05/05/2019 11:00 Zhetysu Taldykorgan 1 - 0 FK Taraz
9 round
05/05/2019 12:00 FK Kairat 0 - 1 Tobyl Kostanay
31 round
05/05/2019 12:00 FK Kairat 0 - 1 Tobyl Kostanay
9 round
05/05/2019 13:00 FK Aktobe 1 - 3 Kaysar Kyzylorda
05/05/2019 13:00 FK Astana 0 - 1 Irtysh Pavlodar
33 round
05/05/2019 13:00 FK Astana 0 - 1 Irtysh Pavlodar
10 round
11/05/2019 10:00 FK Taraz 2 - 0 FK Astana
11/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 2 FK Ordabasy
12/05/2019 09:00 Shakter Karaganda 2 - 0 Zhetysu Taldykorgan
12/05/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 5 - 1 Tobyl Kostanay
29 round
12/05/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 5 - 1 Tobyl Kostanay
10 round
12/05/2019 13:00 FK Aktobe 0 - 2 FK Okzhetpes
12/05/2019 13:00 FK Atyrau 2 - 1 FK Kairat
30 round
12/05/2019 13:00 FK Aktobe 0 - 2 FK Okzhetpes
19 round
15/05/2019 12:30 Irtysh Pavlodar 0 - 4 FK Astana
11 round
18/05/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 2 Kaysar Kyzylorda
18/05/2019 12:00 FK Ordabasy 3 - 0 FK Taraz
33 round
18/05/2019 12:00 FK Ordabasy 3 - 0 FK Taraz
11 round
19/05/2019 13:00 FK Kairat 2 - 1 Irtysh Pavlodar
12 round
26/05/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 1 FK Astana
25 round
26/05/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 1 FK Astana
12 round
26/05/2019 11:30 Zhetysu Taldykorgan 1 - 0 Kaysar Kyzylorda
26/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 1 - 0 FK Atyrau
26/05/2019 14:00 FK Aktobe 0 - 3 FK Ordabasy
13 round
31/05/2019 09:00 FK Atyrau 1 - 1 FK Taraz
31/05/2019 12:00 FK Ordabasy 3 - 0 FK Okzhetpes
31/05/2019 13:00 FK Astana 1 - 0 Zhetysu Taldykorgan
31/05/2019 13:00 FK Kairat 3 - 0 FK Aktobe
31/05/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 2 - 0 Irtysh Pavlodar
31/05/2019 13:00 Tobyl Kostanay 2 - 0 Shakter Karaganda
29 round
31/05/2019 13:00 FK Kairat 3 - 0 FK Aktobe
14 round
15/06/2019 14:00 FK Aktobe 0 - 1 Tobyl Kostanay
16/06/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 2 FK Kairat
16/06/2019 11:00 FK Taraz 0 - 0 Irtysh Pavlodar
16/06/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 1 FK Atyrau
29 round
16/06/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 1 FK Atyrau
15 round
23/06/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 1 - 1 FK Taraz
23/06/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 FK Astana
29 round
23/06/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 FK Astana
15 round
23/06/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 1 FK Aktobe
16 round
30/06/2019 11:00 FK Okzhetpes 3 - 0 FK Atyrau
30/06/2019 12:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 1 Tobyl Kostanay
30/06/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Taraz
30/06/2019 14:00 FK Astana 0 - 2 FK Kairat
30 round
30/06/2019 14:00 FK Astana 0 - 2 FK Kairat
17 round
05/07/2019 13:00 Tobyl Kostanay 0 - 2 FK Astana
32 round
05/07/2019 13:00 Tobyl Kostanay 0 - 2 FK Astana
17 round
06/07/2019 12:00 FK Taraz 1 - 1 FK Aktobe
06/07/2019 13:00 Irtysh Pavlodar 2 - 1 FK Okzhetpes
06/07/2019 14:00 FK Atyrau 2 - 1 Zhetysu Taldykorgan
06/07/2019 14:00 Kaysar Kyzylorda 2 - 2 Shakter Karaganda
30 round
06/07/2019 14:00 FK Atyrau 2 - 1 Zhetysu Taldykorgan
18 round
13/07/2019 13:00 Zhetysu Taldykorgan 4 - 0 Irtysh Pavlodar
29 round
13/07/2019 13:00 Zhetysu Taldykorgan 4 - 0 Irtysh Pavlodar
18 round
13/07/2019 15:00 FK Aktobe 2 - 2 Shakter Karaganda
32 round
13/07/2019 15:00 FK Aktobe 2 - 2 Shakter Karaganda
18 round
14/07/2019 12:00 FK Okzhetpes 3 - 1 FK Taraz
29 round
14/07/2019 12:00 FK Okzhetpes 3 - 1 FK Taraz
18 round
14/07/2019 14:00 FK Kairat 5 - 1 Kaysar Kyzylorda
14/07/2019 14:00 FK Ordabasy 0 - 0 Tobyl Kostanay
19 round
20/07/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Okzhetpes
31 round
20/07/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Okzhetpes
19 round
21/07/2019 12:00 Tobyl Kostanay 3 - 5 FK Kairat
21/07/2019 13:30 FK Taraz 2 - 0 Zhetysu Taldykorgan
21/07/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 0 FK Ordabasy
32 round
21/07/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 0 FK Ordabasy
20 round
27/07/2019 12:00 FK Okzhetpes 4 - 0 FK Aktobe
27/07/2019 13:00 Zhetysu Taldykorgan 2 - 0 Shakter Karaganda
33 round
27/07/2019 13:00 Zhetysu Taldykorgan 2 - 0 Shakter Karaganda
20 round
28/07/2019 13:00 Tobyl Kostanay 0 - 2 Kaysar Kyzylorda
28/07/2019 14:00 FK Ordabasy 1 - 0 Irtysh Pavlodar
31 round
28/07/2019 14:00 FK Ordabasy 1 - 0 Irtysh Pavlodar
21 round
03/08/2019 14:00 FK Aktobe 1 - 2 Zhetysu Taldykorgan
03/08/2019 14:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Okzhetpes
33 round
03/08/2019 14:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Okzhetpes
21 round
04/08/2019 13:00 Irtysh Pavlodar 0 - 2 FK Kairat
32 round
04/08/2019 13:00 Irtysh Pavlodar 0 - 2 FK Kairat
21 round
04/08/2019 13:30 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Astana
04/08/2019 13:30 FK Taraz 1 - 0 FK Ordabasy
04/08/2019 14:00 FK Atyrau 0 - 1 Tobyl Kostanay
22 round
10/08/2019 11:00 FK Okzhetpes 0 - 1 Zhetysu Taldykorgan
32 round
10/08/2019 11:00 FK Okzhetpes 0 - 1 Zhetysu Taldykorgan
22 round
10/08/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 3 Kaysar Kyzylorda
11/08/2019 13:30 Shakter Karaganda 1 - 2 FK Ordabasy
11/08/2019 14:00 FK Aktobe 2 - 3 FK Astana
3 round
17/08/2019 11:00 FK Okzhetpes 0 - 4 FK Ordabasy
23 round
17/08/2019 11:00 FK Okzhetpes 0 - 4 FK Ordabasy
22 round
17/08/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 0 Tobyl Kostanay
23 round
17/08/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 0 Tobyl Kostanay
22 round
17/08/2019 13:00 FK Taraz 0 - 2 FK Kairat
23 round
17/08/2019 13:00 FK Taraz 0 - 2 FK Kairat
11 round
18/08/2019 12:00 Zhetysu Taldykorgan 5 - 0 FK Aktobe
23 round
18/08/2019 12:00 Zhetysu Taldykorgan 5 - 0 FK Aktobe
7 round
18/08/2019 13:00 Shakter Karaganda 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
23 round
18/08/2019 13:00 Shakter Karaganda 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
1 round
24/08/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 Shakter Karaganda
11 round
24/08/2019 13:00 Tobyl Kostanay 2 - 0 FK Atyrau
24 round
24/08/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 Shakter Karaganda
24/08/2019 13:00 Tobyl Kostanay 2 - 0 FK Atyrau
2 round
25/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 2 Zhetysu Taldykorgan
20 round
25/08/2019 13:00 FK Astana 5 - 0 FK Taraz
24 round
25/08/2019 13:00 FK Astana 5 - 0 FK Taraz
25/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 2 Zhetysu Taldykorgan
4 round
25/08/2019 14:00 FK Kairat 0 - 1 FK Okzhetpes
16 round
25/08/2019 14:00 FK Aktobe 1 - 1 Irtysh Pavlodar
24 round
25/08/2019 14:00 FK Aktobe 1 - 1 Irtysh Pavlodar
25/08/2019 14:00 FK Kairat 0 - 1 FK Okzhetpes
14 round
31/08/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 1 FK Ordabasy
25 round
31/08/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 1 FK Ordabasy
12 round
31/08/2019 11:00 Shakter Karaganda 0 - 4 FK Kairat
25 round
31/08/2019 11:00 Shakter Karaganda 0 - 4 FK Kairat
12 round
31/08/2019 12:00 FK Taraz 0 - 5 Tobyl Kostanay
25 round
31/08/2019 12:00 FK Taraz 0 - 5 Tobyl Kostanay
19 round
31/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 1 - 3 FK Aktobe
25 round
31/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 1 - 3 FK Aktobe
2 round
31/08/2019 13:30 FK Atyrau 0 - 3 Irtysh Pavlodar
25 round
31/08/2019 13:30 FK Atyrau 0 - 3 Irtysh Pavlodar
4 round
15/09/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 1 - 0 FK Taraz
15 round
15/09/2019 12:00 Tobyl Kostanay 1 - 0 FK Okzhetpes
16 round
15/09/2019 12:00 FK Ordabasy 0 - 2 Kaysar Kyzylorda
26 round
15/09/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 1 - 0 FK Taraz
15/09/2019 12:00 FK Ordabasy 0 - 2 Kaysar Kyzylorda
15/09/2019 12:00 Tobyl Kostanay 1 - 0 FK Okzhetpes
5 round
15/09/2019 13:00 FK Aktobe 3 - 2 FK Atyrau
11 round
15/09/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 Shakter Karaganda
15 round
15/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 Zhetysu Taldykorgan
26 round
15/09/2019 13:00 FK Aktobe 3 - 2 FK Atyrau
15/09/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 Shakter Karaganda
15/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 Zhetysu Taldykorgan
7 round
21/09/2019 09:00 FK Okzhetpes 1 - 0 Irtysh Pavlodar
27 round
21/09/2019 09:00 FK Okzhetpes 1 - 0 Irtysh Pavlodar
3 round
21/09/2019 12:00 FK Taraz 2 - 2 FK Atyrau
8 round
21/09/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Kairat
27 round
21/09/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Kairat
21/09/2019 12:00 FK Taraz 2 - 2 FK Atyrau
3 round
22/09/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 2 - 1 FK Astana
22/09/2019 10:00 Shakter Karaganda 0 - 1 Tobyl Kostanay
27 round
22/09/2019 10:00 Shakter Karaganda 0 - 1 Tobyl Kostanay
22/09/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 2 - 1 FK Astana
2 round
22/09/2019 12:00 FK Ordabasy 4 - 1 FK Aktobe
27 round
22/09/2019 12:00 FK Ordabasy 4 - 1 FK Aktobe
8 round
25/09/2019 10:00 FK Atyrau 1 - 4 FK Astana
23 round
25/09/2019 10:00 FK Atyrau 1 - 4 FK Astana
15 round
28/09/2019 10:00 Irtysh Pavlodar 4 - 2 Shakter Karaganda
28 round
28/09/2019 10:00 Irtysh Pavlodar 4 - 2 Shakter Karaganda
6 round
28/09/2019 11:00 Tobyl Kostanay 0 - 0 Zhetysu Taldykorgan
28 round
28/09/2019 11:00 Tobyl Kostanay 0 - 0 Zhetysu Taldykorgan
6 round
29/09/2019 10:00 FK Atyrau 2 - 2 FK Okzhetpes
28 round
29/09/2019 10:00 FK Atyrau 2 - 2 FK Okzhetpes
7 round
29/09/2019 11:00 FK Aktobe 2 - 2 FK Taraz
28 round
29/09/2019 11:00 FK Aktobe 2 - 2 FK Taraz
14 round
29/09/2019 13:00 FK Astana 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
17 round
29/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 FK Ordabasy
28 round
29/09/2019 13:00 FK Astana 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
29/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 FK Ordabasy
Top best predictors
1 Vettel 2375
2 xylio 543
3 fedorm 454