Country
Tournament
Season
Kazakhstan / Premier Liga / 2019 / Rescheduled matches
4 round 06/04/2019 09:00 Tobyl Kostanay 2 - 1 FK Aktobe
4 round 06/04/2019 10:00 FK Ordabasy 1 - 0 Zhetysu Taldykorgan
4 round 07/04/2019 11:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 0 FK Astana
4 round 07/04/2019 12:00 FK Atyrau 0 - 0 Shakter Karaganda
5 round 14/04/2019 09:00 FK Okzhetpes 1 - 2 Tobyl Kostanay
5 round 14/04/2019 09:00 Shakter Karaganda 4 - 0 Irtysh Pavlodar
5 round 14/04/2019 10:00 FK Taraz 1 - 2 Kaysar Kyzylorda
5 round 14/04/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 3 - 0 FK Kairat
5 round 14/04/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 FK Ordabasy
6 round 20/04/2019 11:00 Irtysh Pavlodar 0 - 1 FK Aktobe
6 round 20/04/2019 11:00 FK Kairat 0 - 1 FK Astana
6 round 20/04/2019 11:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 0 FK Ordabasy
6 round 20/04/2019 11:00 FK Taraz 1 - 2 Shakter Karaganda
7 round 27/04/2019 11:00 FK Ordabasy 0 - 0 FK Kairat
7 round 27/04/2019 11:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 0 FK Atyrau
7 round 27/04/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 Tobyl Kostanay
8 round 01/05/2019 09:00 Shakter Karaganda 3 - 0 FK Aktobe
8 round 01/05/2019 11:00 FK Taraz 2 - 6 FK Okzhetpes
8 round 01/05/2019 11:00 Tobyl Kostanay 1 - 1 FK Ordabasy
8 round 01/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 3 Zhetysu Taldykorgan
9 round 05/05/2019 09:00 FK Okzhetpes 2 - 2 Shakter Karaganda
9 round 05/05/2019 11:00 FK Ordabasy 1 - 1 FK Atyrau
9 round 05/05/2019 11:00 Zhetysu Taldykorgan 1 - 0 FK Taraz
9 round 05/05/2019 12:00 FK Kairat 0 - 1 Tobyl Kostanay
9 round 05/05/2019 13:00 FK Aktobe 1 - 3 Kaysar Kyzylorda
9 round 05/05/2019 13:00 FK Astana 0 - 1 Irtysh Pavlodar
10 round 11/05/2019 10:00 FK Taraz 2 - 0 FK Astana
10 round 11/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 0 - 2 FK Ordabasy
10 round 12/05/2019 09:00 Shakter Karaganda 2 - 0 Zhetysu Taldykorgan
10 round 12/05/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 5 - 1 Tobyl Kostanay
10 round 12/05/2019 13:00 FK Aktobe 0 - 2 FK Okzhetpes
10 round 12/05/2019 13:00 FK Atyrau 2 - 1 FK Kairat
19 round 15/05/2019 12:30 Irtysh Pavlodar 0 - 4 FK Astana
11 round 18/05/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 2 Kaysar Kyzylorda
11 round 18/05/2019 12:00 FK Ordabasy 3 - 0 FK Taraz
11 round 19/05/2019 13:00 FK Kairat 2 - 1 Irtysh Pavlodar
12 round 26/05/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 1 FK Astana
12 round 26/05/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 1 - 0 FK Atyrau
12 round 26/05/2019 14:00 FK Aktobe 0 - 3 FK Ordabasy
12 round 26/05/2019 11:30 Zhetysu Taldykorgan 1 - 0 Kaysar Kyzylorda
13 round 31/05/2019 09:00 FK Atyrau 1 - 1 FK Taraz
13 round 31/05/2019 12:00 FK Ordabasy 3 - 0 FK Okzhetpes
13 round 31/05/2019 13:00 FK Astana 1 - 0 Zhetysu Taldykorgan
13 round 31/05/2019 13:00 FK Kairat 3 - 0 FK Aktobe
13 round 31/05/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 2 - 0 Irtysh Pavlodar
13 round 31/05/2019 13:00 Tobyl Kostanay 2 - 0 Shakter Karaganda
14 round 15/06/2019 14:00 FK Aktobe 0 - 1 Tobyl Kostanay
14 round 16/06/2019 11:00 FK Okzhetpes 1 - 2 FK Kairat
14 round 16/06/2019 11:00 FK Taraz 0 - 0 Irtysh Pavlodar
14 round 16/06/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 1 FK Atyrau
15 round 23/06/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 1 - 1 FK Taraz
15 round 23/06/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 FK Astana
15 round 23/06/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 1 FK Aktobe
16 round 30/06/2019 11:00 FK Okzhetpes 3 - 0 FK Atyrau
16 round 30/06/2019 12:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 1 Tobyl Kostanay
16 round 30/06/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Taraz
16 round 30/06/2019 14:00 FK Astana 0 - 2 FK Kairat
17 round 05/07/2019 13:00 Tobyl Kostanay 0 - 2 FK Astana
17 round 06/07/2019 12:00 FK Taraz 1 - 1 FK Aktobe
17 round 06/07/2019 13:00 Irtysh Pavlodar 2 - 1 FK Okzhetpes
17 round 06/07/2019 14:00 FK Atyrau 2 - 1 Zhetysu Taldykorgan
17 round 06/07/2019 14:00 Kaysar Kyzylorda 2 - 2 Shakter Karaganda
18 round 13/07/2019 13:00 Zhetysu Taldykorgan 4 - 0 Irtysh Pavlodar
18 round 13/07/2019 15:00 FK Aktobe 2 - 2 Shakter Karaganda
18 round 14/07/2019 12:00 FK Okzhetpes 3 - 1 FK Taraz
18 round 14/07/2019 14:00 FK Kairat 5 - 1 Kaysar Kyzylorda
18 round 14/07/2019 14:00 FK Ordabasy 0 - 0 Tobyl Kostanay
19 round 20/07/2019 13:00 Shakter Karaganda 1 - 0 FK Okzhetpes
19 round 21/07/2019 12:00 Tobyl Kostanay 3 - 5 FK Kairat
19 round 21/07/2019 14:00 FK Atyrau 1 - 0 FK Ordabasy
19 round 21/07/2019 13:30 FK Taraz 2 - 0 Zhetysu Taldykorgan
3 round 17/08/2019 11:00 FK Okzhetpes 0 - 4 FK Ordabasy
11 round 18/08/2019 12:00 Zhetysu Taldykorgan 5 - 0 FK Aktobe
7 round 18/08/2019 13:00 Shakter Karaganda 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
11 round 24/08/2019 13:00 Tobyl Kostanay 2 - 0 FK Atyrau
1 round 24/08/2019 13:00 FK Ordabasy 3 - 2 Shakter Karaganda
20 round 25/08/2019 13:00 FK Astana 5 - 0 FK Taraz
2 round 25/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 2 Zhetysu Taldykorgan
4 round 25/08/2019 14:00 FK Kairat 0 - 1 FK Okzhetpes
16 round 25/08/2019 14:00 FK Aktobe 1 - 1 Irtysh Pavlodar
14 round 31/08/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 0 - 1 FK Ordabasy
12 round 31/08/2019 11:00 Shakter Karaganda 0 - 4 FK Kairat
12 round 31/08/2019 12:00 FK Taraz 0 - 5 Tobyl Kostanay
19 round 31/08/2019 13:00 Kaysar Kyzylorda 1 - 3 FK Aktobe
2 round 31/08/2019 13:30 FK Atyrau 0 - 3 Irtysh Pavlodar
4 round 15/09/2019 12:00 Irtysh Pavlodar 1 - 0 FK Taraz
15 round 15/09/2019 12:00 Tobyl Kostanay 1 - 0 FK Okzhetpes
16 round 15/09/2019 12:00 FK Ordabasy 0 - 2 Kaysar Kyzylorda
15 round 15/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 Zhetysu Taldykorgan
5 round 15/09/2019 13:00 FK Aktobe 3 - 2 FK Atyrau
11 round 15/09/2019 13:00 FK Astana 2 - 1 Shakter Karaganda
7 round 21/09/2019 09:00 FK Okzhetpes 1 - 0 Irtysh Pavlodar
8 round 21/09/2019 12:00 Kaysar Kyzylorda 0 - 1 FK Kairat
3 round 21/09/2019 12:00 FK Taraz 2 - 2 FK Atyrau
3 round 22/09/2019 10:00 Zhetysu Taldykorgan 2 - 1 FK Astana
3 round 22/09/2019 10:00 Shakter Karaganda 0 - 1 Tobyl Kostanay
2 round 22/09/2019 12:00 FK Ordabasy 4 - 1 FK Aktobe
23 round 25/09/2019 10:00 FK Atyrau 1 - 4 FK Astana
8 round 25/09/2019 10:00 FK Atyrau 1 - 4 FK Astana
15 round 28/09/2019 10:00 Irtysh Pavlodar 4 - 2 Shakter Karaganda
6 round 28/09/2019 11:00 Tobyl Kostanay 0 - 0 Zhetysu Taldykorgan
6 round 29/09/2019 10:00 FK Atyrau 2 - 2 FK Okzhetpes
7 round 29/09/2019 11:00 FK Aktobe 2 - 2 FK Taraz
14 round 29/09/2019 13:00 FK Astana 3 - 0 Kaysar Kyzylorda
17 round 29/09/2019 13:00 FK Kairat 4 - 1 FK Ordabasy
Top best predictors
1 Vettel 2369
2 xylio 526
3 fedorm 435